Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Back To Schedule
Saturday, November 9 • 16:00 - 16:45
Avdekket forskjells-Norge med digital-journalistikk

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
De rikeste blir enda rikere. Forskjellene øker. De siste tiårene har avstanden mellom de best betalte og de dårligst betalte i Norge økt.

Også i Tromsø. Journalistene i Nord24/Nordlys brukte en spesiell metode for å belyse hvor i Tromsø formue og høye lønninger samlet seg – og hvilke bydeler som slet med å betale regningene sine.

I denne sesjonen får du vite hvordan et gigantisk excel-ark ble til en reportasje om sosial ulikhet på bydelsnivå.

Hvordan gikk det egentlig da regionavisen i Kristiansand bombarderte leserne med tung sosioøkonomisk statistikk? Hjalp det med dronebilder, rapmusikk og quiz som virkemidler i den datastøttede journalistikken?

Tarjei Leer-Salvesen (42) er journalist i Fædrelandsvennens gravegruppe og har bakgrunn fra blant annet NRK Brennpunkt, Dagbladet og Klassekampen. Han dro i gang nettstedet Innsyn.no og sitter i Pressens offentlighetsutvalg
Speakers

Saturday November 9, 2019 16:00 - 16:45 CET
Importkompaniet