Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Back To Schedule
Saturday, November 9 • 13:00 - 13:45
Anonyme kilder i forsvarsjournalistikken: Hvilke ansikter skjuler seg bak maskene?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Aldrimer.no 27. september 2019: «Taktiske innsatsgrupper med regulære russiske spesialstyrker, såkalte Spetsnaz-enheter, har de siste dagene operert på norsk jord».

Nettstedet referer til fire anonyme kilder som hevder norske myndigheter er kjent med at aktiviteten. Russlands ambassade i Norge reagerer kraftig på påstandene og mener dette er en provokasjon.
 
Er anonyme kilder nødvendig for å kunne skrive om et fagområde omgitt av hemmelighold?
Hvilken verdi har anonyme kilder i forsvarsjournalistikken, og hvilke ansikter skjuler seg bak maskene?

Moderators
avatar for Ragnar Bøifot

Ragnar Bøifot

Journalist, Fremover

Speakers
avatar for Sven Egil Omdal

Sven Egil Omdal

Eliassen & Omdal AS
avatar for Stein Sneve

Stein Sneve

Politisk kommentator, Avisa Nordland
MH

Mikael Holmström

forsvars-, sikkerhets og utenriksjournalist, Dagens Nyheter


Saturday November 9, 2019 13:00 - 13:45 CET
Margarin 3