Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Back To Schedule
Friday, November 8 • 19:00 - 20:30
Stiftelsesmøte NJ Nord

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Det nye lokallaget i Nord-Norge skal formelt stiftes.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I NJ NORD

Det kalles med dette inn til etableringsmøte for NJ Nord.

Årsmøtet avholdes på Clarion Hotel Edge i Tromsø fredag 8. november kl. 19. Etterpå inviterer Norsk Journalistlag, i samarbeid med Svarte Natta, til fest.

Arbeidsgruppen som er satt til å gjennomføre etableringen av NJ Nord foreslår følgende dagorden:

1. Åpning av årsmøtet
2. Konstituering
− Valg av dirigent
− Godkjenning av innkalling
− Godkjenning av dagsorden
− Valg av referent
- Valg av to personer til å underskrive protokoll
− Valg av tellekorps
3. Godkjenning av vedtekter
4. Beretning fra arbeidsgruppen i NJ Nord
5. Presentasjon av forslag til økonomi for NJ Nord 2020
6. Presentasjon av forslag til årshjul for NJ Nord 2020
7. Evt. innkomne forslag
8. Valg

På̊ årsmøtet har alle medlemmer i lokallaget møte- og talerett. Stemmerett på̊ årsmøtet fordeles etter følgende prinsipper:

Hver klubb skal velge en utsending for hvert femte medlem, inntil 20 medlemmer. Det samme gjelder frilansmedlemmene i NJ Nord. Deretter en utsending for hvert tiende medlem. Alle redaksjoner i NJ Nord skal ha minst en representant til årsmøtet.
Fullstendig liste over delegatfordelingen, blir sendt ut sammen med årsmøtepapirene. Det er viktig at klubbene i god tid før årsmøtet avklarer hvem som er delegater. Delegatkort blir delt ut ved registering i forkant av årsmøtet.

Forslag til årsmøtet skal være sendt arbeidsgruppen senest to uker før årsmøtet – senest fredag 25. oktober.

Send forslag til ann.kristin.hanssen@fremover.no

Valgkomiteen innstiller til valg med unntak av forslag til ny valgkomité, der arbeidsgruppen innstiller.

For arbeidsgruppen NJ Nord:
Stian Strøm, Leif-Morten Olaussen, Amund Trellevik
Ann-Kristin Hanssen, May-Helen Simonsen, Mari T. Hauge, Dag Idar Tryggestad


Speakers
avatar for Stein Sneve

Stein Sneve

Politisk kommentator, Avisa Nordland


Friday November 8, 2019 19:00 - 20:30 CET
Arbeidskontoret