Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Saturday, November 9 • 15:00 - 15:45
KrimiNord

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Store krimsaker som drapet i Sjøvegan, Ludvigsen-dommen og rekordbeslaget av amfetamin i Tromsø preger nyhetene. Hvordan dekker journalister drap, narkotika og kriminalitet i nord?

Silje Løvstad Thjømøe har jobbet som krimjournalist i VG og i iTromsø og ble nylig stevnet som vitne i den største narkotikasaken i Nord-Norges historie.

Krimjournalist Jørn Normann Pedersen i Nordlys har dekket flere av de største sakene i landsdelen de siste årene.

Leder av Nordnorsk redaktørforening, sjefredaktør Steinulf Henriksen i Troms Folkeblad har fulgt Sjøvegan-drapet.

I dag dekkes mange saker med direktestudio og informasjon når leserne umiddelbart. Hvilke etiske utfordringer opplever reportere og redaksjoner når rettsmøtene dekkes minutt for minutt? De forteller om metoder og etikk i krim- og retts-journalistikk.


Saturday November 9, 2019 15:00 - 15:45
Margarin 2

Attendees (12)