Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Saturday, November 9 • 14:00 - 14:45
Aktivisme som journalistisk prosjekt / Активизм как журналистский проект

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
I 2010 startet en gruppe menneskerettighetsforkjempere og internettgründere nettstedet «7x7 – Horisontalt Russland» i byen Syktyvkar. Målet var å spre informasjon som et redskap for å fremme enkeltmenneskers rettigheter i Russland, og samtidig styrke journalister, bloggere og det sivile samfunn.

I dag har nettstedet 800.000 unike brukere hver måned, og er blitt en av de viktigste kanalene for uavhengig informasjon i mer enn 20 regioner i Russland.

«7x7 – Horisontalt Russland» jobber for å øke den sosiale bevisstheten i det russiske folk, gjennom kritisk og uavhengig informasjon, kommentarer og journalistikk. Men nettstedet kombinerer også klassisk journalistikk med med blogging, aktivisme og sosiale arrangementer og møter.

Nettstedet er under regelmessig kontroll og etterforskning av russiske myndigheter, og har også fått store bøter for sin virksomhet. «7x7 – Horisontalt Russland» dekker saker som andre russiske statlige medier aldri rapporterer om, som korrupsjon, miljøødeleggelser og tortur i fengsler.

Nettstedet ble i høst tildelt Fritt Ords pressefrihetspris, Free Media Award, for sitt arbeid for fremme av det frie og uavhengige ord i Russland.

Moderators
avatar for Amund Trellevik

Amund Trellevik

Journalist, High North News

Speakers
avatar for Sofia Krapotkina

Sofia Krapotkina

sjefredaktør, 7x7 – Horisontalt Russland


Saturday November 9, 2019 14:00 - 14:45
Margarin 1

Attendees (5)