Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Saturday, November 9 • 15:00 - 15:45
Samisk taushet om vold

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Hver andre kvinne i det samiske samfunnet vil i løpet av livet oppleve fysisk, psykisk eller seksualisert vold. 40 prosent av samiske menn har opplevd vold.

Tallene viser at som same er risikoen for å oppleve vold betydelig mye høyere enn majoritetsbefolkningen. Overgrep og vold er så omfattende og normalisert at den sjelden eller aldri er tema i den samiske samfunnsdebatten.

Temaet omfattes av taushet. NRK Sápmi satte i 2018 en ambisjon om å bryte taushet omkring synet på kvinner og vold. NRK Sápmi kommer til Svarte Natta for å fortelle hvordan redaksjonen jobbet - og hvilke utfordringer de møtte på i arbeidet med å omtale vold og overgrep i det samiske samfunnet.

Speakers
PH

Pål Hivand

publiseringsredaktør, NRK Sápmi


Saturday November 9, 2019 15:00 - 15:45
Kjøpmannskontoret

Attendees (10)