Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Back To Schedule
Saturday, November 9 • 15:00 - 15:45
Samisk taushet om vold

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Hver andre kvinne i det samiske samfunnet vil i løpet av livet oppleve fysisk, psykisk eller seksualisert vold. 40 prosent av samiske menn har opplevd vold.

Tallene viser at som same er risikoen for å oppleve vold betydelig mye høyere enn majoritetsbefolkningen. Overgrep og vold er så omfattende og normalisert at den sjelden eller aldri er tema i den samiske samfunnsdebatten.

Temaet omfattes av taushet. NRK Sápmi satte i 2018 en ambisjon om å bryte taushet omkring synet på kvinner og vold. NRK Sápmi kommer til Svarte Natta for å fortelle hvordan redaksjonen jobbet - og hvilke utfordringer de møtte på i arbeidet med å omtale vold og overgrep i det samiske samfunnet.

Speakers
PH

Pål Hivand

publiseringsredaktør, NRK Sápmi


Saturday November 9, 2019 15:00 - 15:45 CET
Kjøpmannskontoret