Loading…
Svarte Natta has ended
Clarion The Edge Hotel 8. til 10. november 2019
Saturday, November 9 • 13:00 - 13:45
Slik rapporterer du bedre om klimaendringene

Sign up or log in to save this to your schedule and see who's attending!

Feedback form is now closed.
Hvilke klimaendringer, og hvor finner vi dem?

Per Fauchald er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning og leder Framsenterets forskningsprogram Miljøkonsekvenser av næringsaktivitet i nord (MIKON). Fauchald trekker de store linjene, forståelig også for journalister som ønsker å dekke klimaendringene bedre.

Helge M. Markusson er formidlingskoordinator og kommunikasjonsansvarlig ved Framsenterets sekretariat. Siden 2009 har han arbeidet med forskningsformidling, i et klima i endring – på mange måter.

Speakers
PF

Per Fauchald

seniorforsker, Norsk institutt for naturforskning
HM

Helge M. Markusson

formidlingskoordinator, Framsenteret


Saturday November 9, 2019 13:00 - 13:45
Kjøpmannskontoret

Attendees (5)